Volume 21,Number 3,2022 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

封面
  Published 3 28 , 2022
  2022,21(3) [Abstract]  [View PDF(1.53 M)]
  
目录
  Published 3 28 , 2022
  2022,21(3) [Abstract]  [View PDF(497.98 K)]
  

Clinical Research

Predictive value of ratio of red blood cell distribution width to platelet count in clinical outcome of elderly patients with sepsis
  GUO Lei, YANG Chen, CHEN Yang-Xi, YAN Yu-Han, HUANG Fang, WAN Wen-Hui and LIU Yu
  Published 3 28 , 2022
  2022,21(3):161-165 [Abstract]  [View PDF(475.71 K)]
  
Clinical characteristics of middle-aged and elderly patients with Kimura disease
  ZHANG Xue-Han, JIAO Yang, HUANG Xiao-Ming and ZENG Xue-Jun
  Published 3 28 , 2022
  2022,21(3):166-169 [Abstract]  [View PDF(372.99 K)]
  
Correlation of diastolic blood pressure and renal function in longevous elderly of Zhongxiang City, Hubei province
  PENG Jiao, WANG Hua, ZHANG Yan-Fang, DONG Yu and YIN Qian
  Published 3 28 , 2022
  2022,21(3):170-174 [Abstract]  [View PDF(412.31 K)]
  
Efficacy and safety of different anticoagulants for venous thrombosis due to cardiac implantable electronic device leads
  LAN Kai, ZHANG Yang-Chun, TONG Lin and CAI Lin
  Published 3 28 , 2022
  2022,21(3):175-179 [Abstract]  [View PDF(399.26 K)]
  
Relationship of ultrasonography score with clinical severity in acute appendicitis in the elderly
  ZHANG Long-Fang, CHEN Ying, DING Man-Ni, MA Bin, HAN Ming-Ye, WANG Jing-Han and LIU Xi
  Published 3 28 , 2022
  2022,21(3):180-183 [Abstract]  [View PDF(375.92 K)]
  
Risk of adverse cardio-cerebrovascular events in elderly male patients with obstructive sleep apnea
  SU Xiao-Feng, HAN Ji-Ming, LIU Lin, GAO Ying-Hui, LI Jian-Hua, XU Wei-Hao, ZHAO Li-Bo, WANG Huan-Huan, CHEN Kai-Bing, LIN Jun-Ling, ZHONG Lin, GUO Jing-Jing, WANG Ya-Bin and QIAN Xiao-Shun
  Published 3 28 , 2022
  2022,21(3):184-188 [Abstract]  [View PDF(572.35 K)]
  
Efficacy of different types of stents for stenosis and occlusive iliac vein disease:a mid-term follow-up analysis
  JIANG Xue-Chao, DANG Yong-Kang, YANG Liu, GUO Jian-Quan, BAO Yong-Tao, TONG Xiang-Yang, PENG Zhan-Li and WU Lan
  Published 3 28 , 2022
  2022,21(3):189-193 [Abstract]  [View PDF(416.84 K)]
  
Therapeutic effect of medium-frequency electrical stimulation and leg cycle ergometer training for sarcopenia patients
  ZHAO Min-Chao, GAO Yan-Ling, YU Bao, CAO Zhen, DUAN Wen-Rong, JIN Yan-Xin and HE Yan
  Published 3 28 , 2022
  2022,21(3):194-197 [Abstract]  [View PDF(367.48 K)]
  
Correlation between brachial-ankle pulse wave velocity and cardiocerebral vascular events in the elderly
  ZHANG Qi, SONG Wan-Qing, ZHANG Jing, WEI Ji-Tao and SANG Da-Sen
  Published 3 28 , 2022
  2022,21(3):198-203 [Abstract]  [View PDF(658.38 K)]
  
Effect of CYP2C19 gene polymorphism on occurrence of adverse events in elderly patients receiving vertebrobasilar artery stenting
  CAI Hao-Wei and LI Chun-Yue
  Published 3 28 , 2022
  2022,21(3):204-207 [Abstract]  [View PDF(384.31 K)]
  

Basic Research

Melatonin ameliorates myocardial injury after myocardial infarction with diabetes mellitus by mediating mitophagy
  JIAO Yang, WANG Ji-Hang, LI Ying, SHEN Jian, HOU Xiao-Ling, SHEN Ming-Zhi and FU Zhen-Hong
  Published 3 28 , 2022
  2022,21(3):208-215 [Abstract]  [View PDF(1.28 M)]
  

Case Report

上皮样血管内皮瘤1例
  向彬,刘凯利,陈思文,徐珅杰,刘蔚,李洁
  Published 3 28 , 2022
  2022,21(3):216-218 [Abstract]  [View PDF(798.04 K)]
  

Review

Research progress in macrophage and myocardial fibrosis
  YANG Ya-Wen, WANG Jin-Yu, LI Xiu-Zhen, QU Chen and TAN Xiao
  Published 3 28 , 2022
  2022,21(3):219-222 [Abstract]  [View PDF(380.99 K)]
  
Research progress in pathogenesis and treatment strategies of diabetes mellitus complicated with coronary heart disease
  WANG Zi-Ning, ZHANG Jun-Dong, ZHANG Hao-Min and LU Xue-Chun
  Published 3 28 , 2022
  2022,21(3):223-227 [Abstract]  [View PDF(418.82 K)]
  
Effect of dexmedetomidine on perioperative neurocognitive disorders in the elderly
  AN Li-Yuan, LI Bing and SU Gang
  Published 3 28 , 2022
  2022,21(3):228-231 [Abstract]  [View PDF(405.73 K)]
  
Research pregress in immune checkpoint inhibitors and cardiotoxicity
  AN Shuo-Yan and ZHENG Jin-Gang
  Published 3 28 , 2022
  2022,21(3):232-235 [Abstract]  [View PDF(380.46 K)]
  
Effect of changes of pituitary gonadotropin level on senile diseases
  MA Xiao-Bing, LIU Xiu, YU Hui-Chun, GAO Jian-Xiong, CUI Hai-Liang, YANG Chun-Mei, KONG De-Yu, HUANG Jun-Ping and LI He
  Published 3 28 , 2022
  2022,21(3):236-240 [Abstract]  [View PDF(410.90 K)]