Volume 21,Number 12,2022 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

封面
  Published 12 28 , 2022
  2022,21(12) [Abstract]  [View PDF(1.35 M)]
  
封二
  Published 12 28 , 2022
  2022,21(12) [Abstract]  [View PDF(227.40 K)]
  
目录
  Published 12 28 , 2022
  2022,21(12) [Abstract]  [View PDF(493.19 K)]
  

Contents

中国老年患者围手术期感染防治的麻醉专家共识
  中国老年医学学会麻醉学分会
  Published 12 28 , 2022
  2022,21(12):881-887 [Abstract]  [View PDF(522.86 K)]
  

Editorial

Research progress on controllable risk factors of cognitive dysfunction in the elderly
  SUN Bin-Bin, ZHANG Yuan-Yuan and JIA Jian-Jun
  Published 12 28 , 2022
  2022,21(12):888-891 [Abstract]  [View PDF(391.61 K)]
  

Contents

Validation of a cognitive assessment tool based on task switching paradigm
  JIANG Lan-Li, DAI Xiang-Wei, LI He and ZHANG Zhan-Jun
  Published 12 28 , 2022
  2022,21(12):892-898 [Abstract]  [View PDF(766.25 K)]
  
Correlation between cognitive function and tear secretion in patients with cognitive impairment
  LIANG Li, YANG Hua, FAN Xue-Yi and QIAN Hai-Rong
  Published 12 28 , 2022
  2022,21(12):899-902 [Abstract]  [View PDF(415.97 K)]
  
符合“ATN”诊断框架的logopenic变异型原发性进行性失语一例
  孙梦凡,姜季委,梁楠,邹昕颖,徐俊
  Published 12 28 , 2022
  2022,21(12):903-905 [Abstract]  [View PDF(772.74 K)]
  
Research progress in subjective cognitive decline
  LI Wen-Yi, JIANG Ji-Wei, HONG Yin, REN Qi-Wei, JIANG Shi-Rui and XU Jun
  Published 12 28 , 2022
  2022,21(12):906-909 [Abstract]  [View PDF(424.81 K)]
  
Research progress in neurobiological basis of memory decline in the elderly
  LUO Sheng, CHEN Yao-Jing and ZHANG Zhan-Jun
  Published 12 28 , 2022
  2022,21(12):910-913 [Abstract]  [View PDF(371.28 K)]
  
Research advances in “Cure from the Spleen” for insomnia in patients with Alzheimer′s disease
  ZHANG Fu-Qiang, LI He and CHEN Ren-Bo
  Published 12 28 , 2022
  2022,21(12):914-917 [Abstract]  [View PDF(406.21 K)]
  

Clinical Research

Frailty status of elderly men in Beijing communities and its influencing factors
  XU Shuai-Xuan, WANG Fang, CAO Meng-Yu, LIU Jin-Wei, MA Shuang, CHEN Chao, CHEN Wei, ZHANG Ni-Hui, KANG Jing-Wen and PENG Nan
  Published 12 28 , 2022
  2022,21(12):918-922 [Abstract]  [View PDF(410.53 K)]
  
Influencing factors of and a nomogram model formulation for vulnerable carotid artery plaques in middle-aged and elderly patients
  ZHANG Dai-Yi, WU Qiong, LI Zhen-Yun, YAN Su and PU Jian-Hong
  Published 12 28 , 2022
  2022,21(12):923-928 [Abstract]  [View PDF(534.06 K)]
  
Evaluation of renal functional reserve in elderly patients with chronic kidney disease stage 3
  YANG Hua-Yu, WANG Shan, CHEN Hai-Ping and MA Qing
  Published 12 28 , 2022
  2022,21(12):929-933 [Abstract]  [View PDF(399.50 K)]
  
Clinical characteristics and treatment methods of 53 patients diagnosed with aspiration pneumonia Abstract
  SONG Kai-Yuan, ZHANG Xiang-Yang, DUAN Min, WANG Yan, ZHANG Chen-Guang, WU Sheng, FENG Li-Li, SONG Lin-Lin and CHEN Xu-Yan
  Published 12 28 , 2022
  2022,21(12):934-938 [Abstract]  [View PDF(270.19 K)]
  

Case Report

老年发热待查患者一例的病因分析
  王垚,李理,刘亭亭,张云,沙贵明
  Published 12 28 , 2022
  2022,21(12):939-941 [Abstract]  [View PDF(1.02 M)]
  
右侧胸膜平滑肌瘤合并肺炎一例
  冯杨杨,刘文林,常小红,张思,汪檬,谢静静
  Published 12 28 , 2022
  2022,21(12):942-944 [Abstract]  [View PDF(739.57 K)]
  

Review

Research progress in mechanism of thrombosis in patients with atrial fibrillation
  HUO Jia-Min and LI Xue-Wen
  Published 12 28 , 2022
  2022,21(12):945-948 [Abstract]  [View PDF(433.27 K)]
  
Relationship between osteoporosis and sarcopenia
  ZHOU Feng-Yun, GENG Jian and CHENG Xiao-Guang
  Published 12 28 , 2022
  2022,21(12):949-952 [Abstract]  [View PDF(409.73 K)]
  
Research progress of inflammation in diabetic retinopathy
  XUE Jun and WU Xue-Hui
  Published 12 28 , 2022
  2022,21(12):953-956 [Abstract]  [View PDF(393.72 K)]
  
Research progress in clinical application of heart sound monitoring technology
  HOU Ai-Sheng, LAN Chen, LUO Yun-Gen, LI Xiao-Xue, CAO Jiang-Bei and MI Wei-Dong
  Published 12 28 , 2022
  2022,21(12):957-960 [Abstract]  [View PDF(401.27 K)]