Volume 15,Number 04,2016 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Chinese language
  Chinese Journal of Multiple Organ Diseases in the Elderly
  Published 4 28 , 2016
  2016,15(04) [Abstract]  [View PDF(210.65 K)]
  
English language
  Chinese Journal of Multiple Organ Diseases in the Elderly
  Published 4 28 , 2016
  2016,15(04) [Abstract]  [View PDF(106.67 K)]
  

Clinical Research

Levosimendan results in short-term improvement in hemodynamics of acute myocardial infarction patients with heart failure
  LI Chuan-Wei, SUN Zhi-Jun*, YANG Bo*, CHEN Si, ZHANG Jian
  Published 4 28 , 2016
  2016,15(04):241-244 [Abstract]  [View PDF(362.05 K)]
  
Risk for postoperative complications in the elderly with hip fracture and its correlation with anemia
  YIN Peng-Bin1, ZHANG Jing1, LYU Hou-Chen1, ZHANG Li-Cheng1, LONG An-Hua1, LI Ming1, LIU Yi2, SU Xiu-Yun3, ZHANG Li-Hai1, TANG Pei-Fu1*
  Published 4 28 , 2016
  2016,15(04):245-249 [Abstract]  [View PDF(369.49 K)]
  
Combination of different diuretics in treatment of senile chronic kidney diseases with gross edema: a comparative study on efficacy
  HUANG Yi-Xin1*, ZHANG Zheng1, JIN Xi-Zhang2, LI Jia-Yong2, YUAN Wei-Jie1
  Published 4 28 , 2016
  2016,15(04):250-254 [Abstract]  [View PDF(385.09 K)]
  
Alteration of pulmonary vein potential amplitude in treatment of atrial fibrillation with radiofrequency catheter ablation
  GUO Wen-Jie1, XU Wei-Hao2, LAN Kai1, PENG Li1, ZHANG Yu-Xiao1, LU Cai-Yi1*
  Published 4 28 , 2016
  2016,15(04):255-259 [Abstract]  [View PDF(513.26 K)]
  
Clinical characteristics of acute mesenteric ischemia: report of 196 cases
  YUAN Feng-Yi1,2, WU Ben-Yan2*
  Published 4 28 , 2016
  2016,15(04):260-264 [Abstract]  [View PDF(402.88 K)]
  
Clinical characteristics of nosocomial fungal urinary tract infection in geriatric wards
  XIE Shao-Ling1,2, QIAN Yun-Juan2, YU Feng2, HU Wen-Xue2, LIU Wei2, WU Yuan-Hua2, FANG Xiao-Wu2, HAO Wen-Ke2*
  Published 4 28 , 2016
  2016,15(04):265-269 [Abstract]  [View PDF(385.22 K)]
  
Clinical effect of glass fiber post versus metal post in anterior teeth restoration of elderly patients
  WEI Li-Jun1, CAO Jun-Kai1*, ZHAO Di2
  Published 4 28 , 2016
  2016,15(04):270-273 [Abstract]  [View PDF(383.70 K)]
  
Clinical characteristics and prognosis of over-90-year-old inpatients
  DU Hui1*, YANG Jie1, LIU Gui-Feng1
  Published 4 28 , 2016
  2016,15(04):274-278 [Abstract]  [View PDF(350.70 K)]
  
Relationship of cerebral vasculature and stiff drainage tube position in Burr hole evacuation with drainage for cerebral hemorrhage
  LIN You-Yu, SHI Qing-Xiao, HUANG Yin-Hui*, CHEN Hai-Mo, LIN Zhi-Qiang, LIN Sheng-Li, CHEN Qiu-Jie, SHEN Yi-Jian, WU Pei-Ji
  Published 4 28 , 2016
  2016,15(04):279-282 [Abstract]  [View PDF(542.88 K)]
  

Basic Research

Molecular imaging of atherosclerotic plaques via osteopontin targeted Fe3O4 nanoparticles
  QIAO Hong-Yu1, WANG Ya-Bin2, GAO Lei2, XU Bin2, JIANG Zhen-Hua1, LIANG Xiao3, TIAN Jie3, CAO Feng1,2*
  Published 4 28 , 2016
  2016,15(04):283-288 [Abstract]  [View PDF(1014.17 K)]
  
Effects of sodium tanshinone ⅡA sulfonate on IKr currents in sinoatrial node cells from neonatal rats
  ZHANG Yu1, FU Yi-Cheng1, WANG Rui2, ZHAO Xiao-Jing1, CAI Zhong-Qi1, CHEN Xi1, XU Bin1, ZHAO Ying1, LI Yang1*
  Published 4 28 , 2016
  2016,15(04):289-294 [Abstract]  [View PDF(721.47 K)]
  

Communications

Clinical analysis of 20 elderly patients with acute right ventricular myocardial infarction
  XU Yi-Fu
  Published 4 28 , 2016
  2016,15(04):295-296 [Abstract]  [View PDF(292.35 K)]
  

Case Report

Neurocognitive multimorbidities superimposed on geriatric syndromes in an old patient
  ZHANG Ning, LIU Xiao-Hong*
  Published 4 28 , 2016
  2016,15(04):297-299 [Abstract]  [View PDF(508.86 K)]
  
Esomeprazole-induced delirium in a very old patient
  KUAI Zheng1, HU Yun1, YE Xiao-Fen2, YUAN Ying1*
  Published 4 28 , 2016
  2016,15(04):300-301 [Abstract]  [View PDF(315.39 K)]
  

Review

Underlying mechanism of renal aging
  LI Dian-Geng, SUN Xue-Feng, CHEN Xiang-Mei*
  Published 4 28 , 2016
  2016,15(04):302-306 [Abstract]  [View PDF(342.13 K)]
  
Infection characteristics and optimization of antimicrobial treatment among senile patients
  BAI Yan1, WANG Rui2*
  Published 4 28 , 2016
  2016,15(04):307-311 [Abstract]  [View PDF(400.32 K)]
  
Advances in biomarkers for diabetic peripheral neuropathy
  LI Lu, WANG Cong-Rong*
  Published 4 28 , 2016
  2016,15(04):312-316 [Abstract]  [View PDF(386.82 K)]
  
Research progress of brachial-ankle pulse wave velocity in non-alcoholic fatty liver disease and metabolic syndrome
  HE Xing-Xing, MA Xiao-Jing*, ZHOU Jian
  Published 4 28 , 2016
  2016,15(04):317-320 [Abstract]  [View PDF(343.40 K)]