Volume 13,Number 01,2014 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Chinese language
  Chinese Journal of Multiple Organ Diseases in the Elderly
  Published 1 28 , 2014
  2014,13(01):1-2 [Abstract]  [View PDF(234.35 K)]
  
English language
  Chinese Journal of Multiple Organ Diseases in the Elderly
  Published 1 28 , 2014
  2014,13(01):3-4 [Abstract]  [View PDF(124.98 K)]
  

Special Topic

Correlation of left atrial low voltage zone with recurrence after pulmonary antrum vein isolation in patients with paroxysmal atrial fibrillation
  TIAN Ying, LIU Xing-Peng*, YIN Xian-Dong, ZHOU Xu, SHI Liang, WANG Yan-Jiang, LIU Xiao-Qing, YANG Xin-Chu
  Published 1 28 , 2014
  2014,13(01):1-5 [Abstract]  [View PDF(478.83 K)]
  
Impact of age on sinus node function in patients with prolonged sinus pauses after termination of paroxysmal atrial fibrillation
  QI Shu-Yuan, TIAN Ying, ZHOU Xu, YIN Xian-Dong, SHI Liang, WANG Yan-Jiang, YANG Xin-Chun, LIU Xing-Peng*
  Published 1 28 , 2014
  2014,13(01):6-9 [Abstract]  [View PDF(351.79 K)]
  
Predictive value of CHADS2 score and modified CHADS score for reoccurrence of atrial fibrillation after radiofrequency catheter ablation
  WANG Song-Yun, LU Zhi-Bing, YU Li-Lei, HUANG Bing, WANG Zhuo, HE Wen-Bo, LIAO Kai, SAREN Gao-Wa, YANG Kang, JIANG Hong*
  Published 1 28 , 2014
  2014,13(01):10-15 [Abstract]  [View PDF(457.03 K)]
  
Low-intensity warfarin therapy for anticoagulation in atrial fibrillation patients with high risk of hemorrhage: a clinical trial on efficiency and safety
  LI Ran1,2, CAO Xue-Bin1*, MA Yong-Na1, CUI Ying-Kai1, XIE Ya-Nan1, YANG Mei1, WANG Dong-Ying1
  Published 1 28 , 2014
  2014,13(01):16-19 [Abstract]  [View PDF(355.29 K)]
  

Clinical Research

Clinical efficiency of ganglionated plexus ablation for atrial fibrillation: a review
  WANG Xi-Min, HOU Ying-Long*
  Published 1 28 , 2014
  2014,13(01):20-22 [Abstract]  [View PDF(270.22 K)]
  
Age-of-onset distribution and risk factors related to maternally inherited essential hypertension
  CHEN Xi, LIU Yu-Qi, LAN Yun-Feng, YANG Jie, LI Zong-Bin, GAO Jin-Liao, LI Yang*, YIN Tong*
  Published 1 28 , 2014
  2014,13(01):23-27 [Abstract]  [View PDF(515.52 K)]
  
Three event-related potentials in elderly patients with cognitive impairment
  WANG Xun, MIAO Ya, LI Wei, YAN Hong, HE Ting, ZHONG Yuan*
  Published 1 28 , 2014
  2014,13(01):28-32 [Abstract]  [View PDF(537.85 K)]
  
Change of adiponectin levels in elderly patients with pulmonary infection and its significance
  LI Zhi-Hui1, YANG Chang-Chun2, HAN Ying2*, WANG Shi-Lei3
  Published 1 28 , 2014
  2014,13(01):33-36 [Abstract]  [View PDF(370.69 K)]
  
Transabdominal ultrasonography combined with endoscopy in diagnosis and treatment of elderly ischemic bowel disease
  ZHANG Long-Fang1, HAN Quan-Li2, SHAO Fu-Ling3, CHEN Ying2, LI Dong-Li1, YU Yuan-Mei1, YAO Ke-Chun1*
  Published 1 28 , 2014
  2014,13(01):37-40 [Abstract]  [View PDF(476.36 K)]
  
Greenlight laser high performance system for photoselective vaporization of prostate in treatment of lower urinary tract obstruction in prostate cancer
  JIA Zhuo-Min, AI Xing*, SUN Feng-Ling, GAO Feng, GUAN Ya-Wei, ZANG Tong, GUO Yan-Jie
  Published 1 28 , 2014
  2014,13(01):41-44 [Abstract]  [View PDF(343.20 K)]
  
Cox proportional hazards model for prognostic factors of heart failure
  ZHANG Heng-Liang1, ZHANG Pei1, YAO Ya-Li2
  Published 1 28 , 2014
  2014,13(01):45-48 [Abstract]  [View PDF(344.92 K)]
  
Mortality and risk factors for elderly patients with acute myocardial infarction: a retrospective analysis
  LI Wen-Wen, MA Li-Ping, QIN Yong-Wen, ZHENG Xing, ZHAO Xian-Xian*
  Published 1 28 , 2014
  2014,13(01):49-53 [Abstract]  [View PDF(358.95 K)]
  
DHA suppresses NF-κB p65 expression in neutrophils in patients with chronic obstructive pulmonary disease
  CHEN Hong-Qun1, YANG Hai-Hua2, HE Yue1, QU Yi1*
  Published 1 28 , 2014
  2014,13(01):54-58 [Abstract]  [View PDF(502.16 K)]
  

Basic Research

Protective effect of 4,4’-diisothiocyanostilbene-2,2’-disulfonic acid on high
  GUO Xiao-Wang, WANG Lin, SHEN Ming-Zhi, CHENG Ke, YANG Lei, HE Xiao-Le, WANG Xiao-Ming*
  Published 1 28 , 2014
  2014,13(01):59-63 [Abstract]  [View PDF(691.74 K)]
  

Case Report

A very old high-risk patient with acute coronary syndrome
  GAO Lei, LIU Yu-Qi, XUE Qiao, et al
  Published 1 28 , 2014
  2014,13(01):64-66 [Abstract]  [View PDF(979.81 K)]
  

Clinicopathological Conference

Edema as a main manifestation of systemic sclerosis: a case report
  SONG Li-Yuan, LI Ming-Long*, ZHOU Jie, CHEN Hai-Yan, WANG Zhe, LI Yin-Yin
  Published 1 28 , 2014
  2014,13(01):67-70 [Abstract]  [View PDF(450.61 K)]
  

Review

Autologous bone marrow mesenchymal stem cells transplantation in treatment of myocardial infarction: recent advances
  HU Xing-Xing, ZHU Qing-Lei
  Published 1 28 , 2014
  2014,13(01):71-75 [Abstract]  [View PDF(383.57 K)]
  
Large conductance Ca2+-activated K+ channel in cardiovascular diseases
  TANG Xu, QIAN Ling-Ling, WANG Ru-Xing, LI Xiao-Rong*
  Published 1 28 , 2014
  2014,13(01):76-80 [Abstract]  [View PDF(357.49 K)]