Volume 12,Number 11,2013 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Chinese language
  Chinese Journal of Multiple Organ Diseases in the Elderly
  Published 11 28 , 2013 (2 pages)
  2013,12(11):1-2 [Abstract]  [View PDF(201.85 K)]
  
English language
  Chinese Journal of Multiple Organ Diseases in the Elderly
  Published 11 28 , 2013 (2 pages)
  2013,12(11):3-4 [Abstract]  [View PDF(97.88 K)]
  

Brief Introduction of Expert Soliciting Special Topic

Brief Introduction of Expert Soliciting Special Topic
  Brief Introduction of Expert Soliciting Special Topic
  Published 11 28 , 2013 (3 pages)
  2013,12(11):0 [Abstract]  [View PDF(332.60 K)]
  

Clinical Research

Relationship of number and biological functions of endothelial progenitor cells in peripheral blood of coronary heart disease patients with hepatocyte growth factor
  HA Xiao-Qin*, DENG Zhi-Yun, DONG Ju-Zi, ZHAO Yong, PENG Jun-Hua, LI Xiao-Yun, WANG Kun
  Published 11 28 , 2013 (5 pages)
  2013,12(11):801-805 [Abstract]  [View PDF(673.59 K)]
  
Effects of postoperative analgesia with small dose ketamine on plasma cytokines in patients undergoing total hip replacement
  ZHANG Ling-Yun*, LIU Ye-Rong, TAN Ping, XUE Jian-Jun, HE Yan-Hong, LI Yan
  Published 11 28 , 2013 (4 pages)
  2013,12(11):806-809 [Abstract]  [View PDF(393.09 K)]
  
Red cell distribution width and prognosis of cerebral infarction patients
  DING Yong1, WANG Fei2, HU Shan-You2*
  Published 11 28 , 2013 (4 pages)
  2013,12(11):810-813 [Abstract]  [View PDF(413.72 K)]
  
Alteration of inflammatory factors and sex hormones in obstructive sleep apnea syndrome patients with hypertension
  QIAN Xiao-Shun1*, LI Xiao-Hui2, LI Tian-Zhi1, GUO Rui-Biao1, SUN Bao-Jun1, LIU Chang-Ting1
  Published 11 28 , 2013 (4 pages)
  2013,12(11):814-817 [Abstract]  [View PDF(391.44 K)]
  
Relative factors of cognitive impairment in hypertensive elderly
  LI Tuo1, XIANG Jun-Wu1, BAI Jie2, ZHAO Zhong-Xin1*
  Published 11 28 , 2013 (5 pages)
  2013,12(11):818-822 [Abstract]  [View PDF(417.43 K)]
  
Diagnostic and prognostic value of urinary sarcosine for prostatic cancer
  ZHANG Xiao-Yi*, ZOU Lian, LIU De-Zhong, GAO Xiang, SUN Bo, ZHAO Guo-Hua, SUN Jia-Ge
  Published 11 28 , 2013 (3 pages)
  2013,12(11):823-825 [Abstract]  [View PDF(311.26 K)]
  
De-escalation application of norepinephrine in treatment of patients with septic shock
  WANG Xiang, YUAN Shou-Tao, MU Xin-Wei, XIAO Ji-Lai, ZHENG Shu-Yun*
  Published 11 28 , 2013 (5 pages)
  2013,12(11):826-830 [Abstract]  [View PDF(394.92 K)]
  
Effect of stress hyperglycemia on long-term prognosis of patients with ST segment elevation acute myocardial infarction
  LI Qing-Tan, WANG Dong-Mei*, RU Lei-Sheng, SUN Jia-An, PENG Yu-Hong
  Published 11 28 , 2013 (4 pages)
  2013,12(11):831-834 [Abstract]  [View PDF(388.35 K)]
  
Clinical significance of serum cystatin C level in very old male patients with vascular dementia
  BIAN Ou*, HE Rui, LI Chun-Hui, CUI Li-Wei
  Published 11 28 , 2013 (3 pages)
  2013,12(11):835-837 [Abstract]  [View PDF(364.16 K)]
  
Effect of emergency percutaneous coronary intervention on prognosis in the very elderly with acute coronary syndrome
  ZHAO Ran-Zun, LIU Zhi-Jiang, SHEN Chang-Yin, XU Guan-Xue, LONG Xian-Ping, WANG Dong-Mei, SHI Bei*
  Published 11 28 , 2013 (4 pages)
  2013,12(11):838-841 [Abstract]  [View PDF(345.69 K)]
  
Clinical analysis on elderly patients with cancer: report of 512 cases
  ZHANG Rui-Ping*, WANG She-Lun, ZHOU Xue-Hui, GAO Yun-Ge, CUI Qing-Chao, ZHAI Shu-Sen, DONG Qing
  Published 11 28 , 2013 (4 pages)
  2013,12(11):842-845 [Abstract]  [View PDF(342.93 K)]
  

Basic Research

Effect of simulated ischemia-reperfusion on funny current in newborn rabbit sinoatrial node cells
  LIU Ru-Xiu1*, LIU Yu1, WANG Yan-Li1, LI Yang2, PENG Jie1, LIU Jin-Feng1
  Published 11 28 , 2013 (4 pages)
  2013,12(11):846-849 [Abstract]  [View PDF(672.38 K)]
  

Case Report

Totally implantable venous access port in very old patients: 5 cases report and literature review
  CHEN Xue-Song, ZHANG Yi-Dan, WAN Wen-Hui
  Published 11 28 , 2013 (3 pages)
  2013,12(11):850-852 [Abstract]  [View PDF(336.26 K)]
  
Cefepime-induced encephalopathy in an Alzheimer’s patient with uremia
  WANG Juan, XIE Nan-Zi, SHEN Yi, et al
  Published 11 28 , 2013 (2 pages)
  2013,12(11):853-854 [Abstract]  [View PDF(287.36 K)]
  

Clinicopathological Conference

Successful rescue of an elderly patient with severe infection complicated with multiple organ dysfunction
  LYU Su, SHANG Na, ZHANG Yuan-Bo, WANG Yu-Hong, ZHOU Rong-Bin*
  Published 11 28 , 2013 (4 pages)
  2013,12(11):855-858 [Abstract]  [View PDF(734.03 K)]
  

Review

Relationship of hyperuricemia with diabetes and its vascular complications
  SUN Xue, JIA Wei-Ping, HU Cheng*
  Published 11 28 , 2013 (4 pages)
  2013,12(11):859-862 [Abstract]  [View PDF(306.15 K)]
  
Different prognostic models of heart failure and their evaluation
  HUANG Ying-Shuo, SUN Ying*
  Published 11 28 , 2013 (5 pages)
  2013,12(11):863-867 [Abstract]  [View PDF(498.50 K)]
  
Role of CD105 in neovascularization of atherosclerotic plaques:a minireview
  DAI Miao, HUANG Yun*
  Published 11 28 , 2013 (3 pages)
  2013,12(11):868-870 [Abstract]  [View PDF(314.60 K)]
  
Current situation of drug treatment for diabetes mellitus
  LI Ai-Juan, HE Rui*
  Published 11 28 , 2013 (6 pages)
  2013,12(11):871-876 [Abstract]  [View PDF(430.00 K)]
  
Inflammatory mechanism of postoperative cognitive dysfunction in the elderly: a research update
  XU Wei-Gang1, LI Yong-Qi2*
  Published 11 28 , 2013 (4 pages)
  2013,12(11):877-880 [Abstract]  [View PDF(312.41 K)]